FC Sion

FC Sion

Huấn luyện viên trưởng: Fabio Grosso
Quốc tịch    Thụy Sỹ Thành lập 1909
Sân nhà Stade Tourbillon Sức chứa 14.500
Chủ tịch Christian Constantin Xếp hạng UEFA 135
Địa chỉ Stade de Tourbillon Case postale 32 1921 MARTIGNY-CROIX
Tel/Fax +41 27 7471313 Fax:+41 277471314
Website http://www.fc-sion.ch/