Champions League 22-23

Số đội tham dự:78 Bắt đầu:21/06/2022 Kết thúc:24/08/2023 
Ngày/giờ Trận đấu
10/05/23 02:00 Real Madrid 1-1 Man City
11/05/23 02:00 AC Milan 0-2 Inter Milan
17/05/23 02:00 Inter Milan 1-0 AC Milan
18/05/23 02:00 Man City 4-0 Real Madrid
= Đêm nay = Có videoclip