Champions League 11-12

Số đội tham dự:76 Bắt đầu:29/06/2011 Kết thúc:28/05/2012 
Ngày/giờ Trận đấu
20/05/12 01:45 Bayern Munchen 1*1 Chelsea(*)
= Đêm nay = Có videoclip
Vô địch - Champions League 11-12