Champions League 22-23

Số đội tham dự:78 Bắt đầu:21/06/2022 Kết thúc:24/08/2023 
Ngày/giờ Trận đấu
12/04/23 02:00 Benfica 0-2 Inter Milan
12/04/23 02:00 Man City 3-0 Bayern Munchen
13/04/23 02:00 Real Madrid 2-0 Chelsea
13/04/23 02:00 AC Milan 1-0 Napoli
19/04/23 02:00 Chelsea 0-2 Real Madrid
19/04/23 02:00 Napoli 1-1 AC Milan
20/04/23 02:00 Inter Milan 3-3 Benfica
20/04/23 02:00 Bayern Munchen 1-1 Man City
= Đêm nay = Có videoclip