Champions League 22-23

Số đội tham dự:78 Bắt đầu:21/06/2022 Kết thúc:24/08/2023 
Ngày/giờ Trận đấu
15/02/23 03:00 AC Milan 1-0 Tottenham
15/02/23 03:00 Paris SG 0-1 Bayern Munchen
16/02/23 03:00 Club Brugge 0-2 Benfica
16/02/23 03:00 Dortmund 1-0 Chelsea
22/02/23 03:00 Liverpool 2-5 Real Madrid
22/02/23 03:00 Frankfurt 0-2 Napoli
23/02/23 03:00 Leipzig 1-1 Man City
23/02/23 03:00 Inter Milan 1-0 FC Porto
08/03/23 03:00 Benfica 5-1 Club Brugge
08/03/23 03:00 Chelsea 2-0 Dortmund
09/03/23 03:00 Tottenham 0-0 AC Milan
09/03/23 03:00 Bayern Munchen 2-0 Paris SG
15/03/23 03:00 Man City 7-0 Leipzig
15/03/23 03:00 FC Porto 0-0 Inter Milan
16/03/23 03:00 Real Madrid 1-0 Liverpool
16/03/23 03:00 Napoli 3-0 Frankfurt
= Đêm nay = Có videoclip