Willem II Tilburg

Willem II Tilburg

Huấn luyện viên trưởng: Dennis van Wijk
Quốc tịch    Hà Lan Thành lập 1896
Sân nhà Willem II Stadion Sức chứa 14.700
Chủ tịch Hans Verbunt
Địa chỉ Goirleseweg 34 5026 PC TILBURGG
Tel/Fax +31 13 5490590 Fax: +31 13 5490500
Website http://www.willem-ii.nl/