Peterborough United

Peterborough United

Huấn luyện viên trưởng: Darren Ferguson
Quốc tịch    Anh Thành lập 1934
Sân nhà London Road Stadium Sức chứa 15.460
Chủ tịch Darragh MacAnthony
Địa chỉ London Road Stadium, London Road, Peterborough, Cambridgeshire, England PE2 8AL
Tel/Fax +44 1733 563947 Fax: 44 1733 344140
Website http://www.theposh.com/