Alkmaar Zaanstreek NV

Alkmaar Zaanstreek NV

Huấn luyện viên trưởng: Arne Slot
Quốc tịch    Hà Lan Thành lập 1967
Sân nhà AFAS Stadion Sức chứa 17.023
Chủ tịch René Neelissen Xếp hạng UEFA 58
Địa chỉ Stadionweg 1 1812 AZ Alkmaar (Residents: 93.912) Netherlands
Tel/Fax +31 (72) 5478000 Fax: +31 (72) 5478000
Website http://www.az.nl/