Wycombe Wanderers FC

Wycombe Wanderers FC

Huấn luyện viên trưởng: Gary Waddock
Quốc tịch    Anh Thành lập 1887
Sân nhà Adams Park Sức chứa 10.000
Chủ tịch Ivor Beeks
Địa chỉ Hillbottom Road, High Wycombe, HP12 4HJ
Tel/Fax 01494-472-100/01494-527-633
Website http://www.wycombewanderers.co.uk