Southend United FC

Southend United FC

Huấn luyện viên trưởng: Paul Sturrock
Quốc tịch    Anh Thành lập 1906
Sân nhà Roots Hall Sức chứa 12.306
Chủ tịch Ron Martin
Địa chỉ Roots Hall Stadium, Victoria Avenue, Southend-on-sea, Essex, SS2 6NQ
Tel/Fax 01702 30 40 50/01702 30 41 24
Website http://www.southend-united.co.uk