Bắt đầu: 28/08/2022 00:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
RVA
 
MAL
 
Sân: Teresa Rivero
Trọng tài: José Sánchez