Bắt đầu: 12/02/2023 00:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
LCE
 
ROM
 
Sân: Via del Mare
Trọng tài: Gianluca Aureliano