FC Botosani

FC Botosani

Huấn luyện viên trưởng: Marius Croitoru
Quốc tịch    Romania Thành lập 2001
Sân nhà Municipal Sức chứa 7.782
Chủ tịch Cătălin Anton Xếp hạng UEFA 219
Địa chỉ Calea Naţională, nr. 64, 710028 Botoşani, Romania
Tel/Fax +40 (231) 529 429, Fax: +40 (231) 529 429
Website http://www.fcbotosani.ro/