Bắt đầu: 05/02/2023 00:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
ATM
 
GET
 
Sân: Vicente Calderón
Trọng tài: Antonio Mateu