Bắt đầu: 01/10/2022 19:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
CAD
 
VIL
 
Ramón de Carranza Stadium
Trọng tài: Javier Iglesias