Girona FC

Girona FC

Huấn luyện viên trưởng: Michel
Quốc tịch    Tây Ban Nha Thành lập 1930
Sân nhà Estadi Montilivi Sức chứa 9.286
Chủ tịch Delfí Geli
Địa chỉ Avenida Montlivi 141, 17003 Girona, Spain
Tel/Fax +34 (972) 202 277, Fax +34 (972) 214 744
Website http://www.gironafc.cat/