Bắt đầu: 09/10/2022 21:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
CAD
 
ESP
 
Ramón de Carranza Stadium
Trọng tài: Alejandro Hernández