Bắt đầu: 31/12/2022 01:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
CAD
 
ALM
 
Ramón de Carranza Stadium
Trọng tài: Juan Martinez Munuera