CSKA Sofia

CSKA Sofia

Huấn luyện viên trưởng: Bruno Akrapović
Quốc tịch    Bulgaria Thành lập 1948
Sân nhà Bulgarian Army Sức chứa 22.995
Chủ tịch Grisha Ganchev Xếp hạng UEFA 244
Địa chỉ Dragan Cankov 3, 1164 Sofia, Bulgaria
Tel/Fax +359 2 963 3477 Fax: +359 2 963 3902
Website http://www.cska.bg